greetings.

 

m a s t e r l i s t

translated:

exo | red velvet | nct

all drabbles

written:

fics | titbits

mật khẩu: tên blog, viết thường không cách

 

i

ask | facebook | twitter

gọi là gì cũng được nhưng làm ơn đừng dùng các loại từ chỉ nữ giới

230795

homoflexible | sapiosexual

egoist | perfectionist

hust | góc cạnh nhưng không thiếu lãng mạn

ưa những thứ nhẹ nhàng hoặc u ám

đừng ngại nói chuyện với mình :—)

bạn cũng có thể giới thiệu những fic tiếng anh mà bạn thích ngay tại đây; mình chắc chắn sẽ dịch nếu cảm thấy có thể làm tốt

(tất nhiên vẫn ưu tiên những fic liên quan đến những pairing đã có trong blog này)

Advertisements